Aradığınız persona sözcüğü için şu sonuçları bulduk:

İspanyolcaTürkçeTürü
personaşahıs, kişiGenel
personakişiSık Kullanım
Persona sana que acompaña al enfermoHasta kişiye eşlik eden sağlıklı kişiTıp
Persona que consulta en nombre de otra personaBir diğer kişi adına danışan kişiTıp
Problemas relacionados con persona que vive solaTek başına yaşamaTıp
Persona que consulta con simulacion consciente [simulador]Hastaymış gibi davranma [simülasyon]Tıp
Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnosticoTeşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişiTıp
Problemas relacionados con persona que reside en una institucionKurum evlerinde yaşamayla ilgili problemlerTıp
Persona que consulta para la explicacion de hallazgos de investigacionAraştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişiTıp
Persona en contacto con los servicios de salud por otras circunstanciasSağlık servislerine diğer durumlarla gelen kişilerTıp
Consulta relacionada con la orientacion y conducta sexual de una tercera personaÜçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışmaTıp
Persona en contacto con los servicios de salud en circunstancias no especificadasSağlık servislerine gelen kişiler tanımlanmamış durumlarlaTıp
Persona en contacto con los servicios de salud en otras circunstancias especificadasSağlık servislerine gelen kişiler diğer tanımlanmış durumlarlaTıp
Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos especiales no realizadosSağlık servislerine yapılmamış özel uygulamalar için gelen kişiler Tıp
Problemas relacionados con persona en otro periodo de espera para investigacion y tratamientoAraştırma ve tedavi için diğer bekleme dönemiTıp
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona ajena al grupo de apoyo primarioPrimer destekleyici grubun dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle Tıp
Problemas relacionados con persona esperando admision en una institucion apropiada en otro lugarBaşka yerde yeterli bir hizmet için kabul edilmeyi bekleyen kişiTıp
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona dentro del grupo de apoyo primarioPrimer destekleyici grup içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle Tıp
Persona en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos medicos, no clasificados en otra parteSağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler, Tıp

Aradığınız persona sözcüğü için Olasılık Sözlüğünde aşağıdaki sonuçları bulduk. Olasılık Sözlüğü Opus Corpus Projesi dahilinde makine çevirisi için hazırlanan olasılık sözlüklerinden derlenmiştir. Sağdaki rakam 1'e ne kadar yakınsa terimin doğru olma ihtimali o kadar fazladır. Hiçbir terim için %100 doğruluk garanti edilmez. Ancak sözcüklerin farklı yazılışlarını arayabilme ve sözcük anlamına dair fikir sahibi olabilme imkanı vardır

İspanyolcaTürkçeGüvenilirlik
PersonaPersona0.48
PERSONAİNSANI0.166667
personakişinin0.15188
persona indicadakişim0.15
personakişi0.138644
persona adulta esBüyüdüm0.125
persona adultaBüyüdüm0.125
personakişi0.103143
tu personakişiliğinize0.0909091
una persona adulta esBüyüdüm0.0833333
una persona adultaBüyüdüm0.0833333
personainsan0.0831241
soy una personadeğilimdir0.0740741
otra personabaşkasının0.0612889
PERSONAKİŞİ0.0606061
persona famosaünlüye0.0555556
en personaşahsen0.0528442
otra personabaşkası0.0491049
en personabizzat0.0449973
persona sin hogarevsizdi0.0416667Geri


İspanyolca Üzerine Yazılar

İspanyolca sözcükler, İspanyol kültürü ve ilginç bilgileri derlediğimiz blogumuzu ziyaret edebilirsiniz.